Babune.lt (toliau - Pardavėjas) saugo Jūsų (toliau - Pirkėjas) asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Babune.lt siūlomomis paslaugomis. Šia politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Babune.lt interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje politikoje. Šioje politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Norint užsiregistruoti ir pirkti elektroninėje parduotuvėje Babune.lt, yra būtina pateikti šią asmeninę informaciją:

● Vardas

● Pavardė

● El. pašto adresas

● Adresas

● Telefono numeris

Asmuo norintis įsigyti prekių iš elektroninės parduotuvės Babune.lt, tai gali padaryti kaip svečias arba susikūręs paskyrą. Norintys apsipirkinėti šioje elektroninėje parduotuvėje, kaip registruoti pirkėjai, asmenys atlikdami pirmąjį apsipirkimą privalo nurodyti slaptažodį. Kitus apsipirkimus bus galima atlikti prisijungus prie savo paskyros, nurodant savo elektroninį paštą bei slaptažodį.

Taip pat asmuo turi nurodyti lyti, užsisakydamas prekes pasirenkant iš galimų variantų "Ponas/Ponia", šie duomenys naudojami tik kaip kreipinys siunčiant sąskaitas nurodytu elektroniniu paštu.

Pirkėjas gali pateikti papildomus duomenis: gimimo datą, kuri nėra privaloma ir gali būti naudojama Pirkėjams siunčiant gimtadienio sveikinimus (bei dėl to esant Pirkėjo sutikimui)

Babune.lt asmens duomenis gauna tik iš pačių duomenų subjektų. Visi asmenys duomenys gaunami tik su Jūsų sutikimu ir naudojami tik tam tikslui, kuriam sutikimas buvo duotas. Pirkimo proceso elektroninėje parduotuvėje Babune.lt metu, pateikdami asmeninę informaciją, Jūs patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate sulaukęs 14 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų teisingi.

Jūsų duomenų valdytojas (Pardavėjas) yra UAB "Baltijos bretlingis", Dubysos 31a Klaipėda, įmonės kodas 110717396, tel. 846365543, el. p. info@babune.lt

Kokiais tikslais yra renkami asmens duomenys?

Babune.lt elektroninė parduotuvė pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, apsilankiusio elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje yra renkami šiems tikslams:

● Tinkamai įvykdyti prekių užsakymus;

● Tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus dėl asmens amžiaus;

● Problemų išsprendimui susijusias su prekių kokybe ar pristatymu;

● Išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: PVM sąskaitas-faktūras);

● Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

● Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pirkimo proceso metu ar registracijos metu, pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti prisijungiant bei naudojantis elektronine parduotuve www.babune.lt, būtų tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika. Internetinė parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su asmeniu (pirkėju) tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz.: duomenis apie įsigytas prekes). Šie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens (pirkėjo) tapatybės arba kitų asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai. Asmuo, pateikdamas elektroninėje parduotuvėje Babune.lt savo el. pašto adresą ir telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo el. laiškai ir/ar sms žinutės (įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai apie priimtą užsakymą, pristatytas prekes ir kt.), arba išimtiniais atvejais paskambinta. Pardavėjo el. laiškai ir/ar SMS žinutės siunčiami Pirkėjui siekiant užtikrinti patogų ir efektyvų naudojimąsi elektronine parduotuve Babune.lt ir/ar Pardavėjo teikiamomis paslaugomis bei tinkamą ir savalaikį užsakymų vykdymą. Pirkėjas norėdamas nebegauti Pardavėjo siunčiamų el. laiškų ar/ir sms žinučių gali kreiptis į Pardavėją el. pašto adresu info@babune.lt ir pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą.

Siunčiami El. laiškai, SMS žinutės ar skambutis Jums bus atliekamas tik sutarties vykdymo tikslais (siekiant pristatyti laiku ir tinkamu adresu prekes).

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų tiekėjai, kuriems gali būti pateikiami Jūsų asmens duomenys: 

● Logistikos paslaugas teikiančiai įmonei. Kad Pirkėjus pasiektų užsisakytos prekės Pardavėjas bendradarbiauja su Logistikos (pašo, pasiuntinių (kurjerių)) paslaugas teikiančia įmone, todėl Babune.lt turi teisę perduoti Logistikos paslaugas teikiančiai įmonei suruoštą siuntinį bei šiuos Jūsų pateiktus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį.

● Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus: tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/liudijimą.

Jūsų sutikimo pagrindu, galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenims tvarkyti Pardavėjas įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Siekiant apsaugoti www.babune.lt klientus (Pirkėjus) ir jų duomenis, elektroninėje parduotuvėje įdiegta saugaus prisijungimo sistema naudojant SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Naudojant sertifikatus, duomenys tarp vartotojo naršyklės ir www.babune.lt serverio yra šifruojami, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims. Kad puslapis apsaugotas informuoja ženkliukas (žalia spyna) nurodytas interneto naršyklės adreso įvedimo juostos kairėje pusėje.

Babune.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Elektroninės parduotuvės Babune.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei Babune.lt ši informacija neprieinama.

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis elektroninėje svetainėje, naudojame slapukus (angl. "cookies") - nedidelės tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, padeda mums identifikuoti lankytoją.

Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas

Tikslas

Galiojimas

Funkciniai slapukai

coocie_ue

Patvirtinimas jog vartotojas sutiko su slapuko naudojimu

Po 365 dienų

Griežtai privalomas

PHPSESSID

Identifikuoti lankytojo sesiją

Iki sesijos pabaigos

Griežtai privalomas

PrestaShop

[UNIKALUS_ID]

Identifikuoti parduotuvės lankytoją

20 dienų

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookie/ . Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kiek ilgai saugome Jūsų duomenis ?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos. Elektroninė parduotuvė Babune.lt siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kokios Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

● Gauti informaciją apie Babune.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė žinoti)

● Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

● Kreiptis į Babune.lt administraciją su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, - tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė ištaisyti);

● Kreiptis į Babune.lt administraciją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, - tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai (teisė sunaikinti ir teisė "būti pamirštam");

● Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia elektroninė parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

● Reikalauti, kad Pardavėjas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

● Perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ar tvarkytojui (teisė perkelti);

Jei Jums kelia susirūpinimą elektroninės parduotuvės Babune.lt veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į elektroninės parduotuvės Babune.lt administraciją bet kuriuo Jums patogiu būdu:

1. raštu - el. paštu: info@babune.lt
2. žodžiu - telefonu 846365543
3. raštu - adresu: Dubysos 31A, Klaipėda

Nepavykus išspręsti klausimo su Pardavėju, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www.ada.lt, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygas įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali reikėti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje , kurioje visad rasite naujausią šių taisyklių versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.

2018 08 20